دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 166                   کاربران مهمان: 293
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو پیمان عباسوند کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: نسیم معتضد کیانی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ندا اورک
دانشجو: سمیه جعفری
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو مرضیه نجفی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: مرضیه نجفی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین کریمی فرد
دانشجو: عابدین سلیمانی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی سلطانی حویزه
دانشجو: زینب نوروزی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو سولماز چاروسایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین ملکشاهی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو میترا حسنه زاده کیانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حبیب جنادله
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو آتوسا سینایی فرد کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا هرمزی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه اقتصادی و عملکردی انواع سیستم های باربر جانبی متداول و نوین در ساختمان های اسکلت فولادی در مناطق با سطح لرزه خیزی مختلف در گستره استان تهران .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا نیکان پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آزمایشگاهی و مقایسه ساخت پایه های بتنی برق اچ شکل با استفاده از بتن های ساده، رنگی و مواد افزودنی. .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو لادن احمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اکبر اب بیدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تلفیق برکه تثبیت بارشدچسبیده ویترین سنگی در حذف مواد آلی و معلق .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی مسعودی نژاد
دانشجو: مریم نظری
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی مسعودی نژاد
دانشجو: علی حاتمی کاهکش
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی مسعودی نژاد
دانشجو: عبدالرضا خاتونی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی مسعودی نژاد
دانشجو: زهرا مهمدی کرتلایی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرضیه حسین پور دوانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی شهرهای آینده ی زیر زمینی نگاهی نو جهت خلق خرده اقلیم به منظور بهبود رفتار حرارتی فضاهای شهری در شهرستان دزفول .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سارا اسدزاده زرگر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مدرسه با رویکرد ایجاد حس تعلق خاطر در دانش آموزان با فضای آموزشی (دبستان 12 کلاس ترکیبی در شهرستان دزفول با ضوابط و استانداردهای 697) .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عقیل مشایخی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پریسا نظری پیل اباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کانون پرورش فکری کودکان با هدف کاهش استرس و ارتقاء حس خود باوری .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احسان اذرپیکان مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی نگراوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي و تعیین عوامل سه گانه( اعتماد سازي، تعهدسازي، امنيت سازي) مؤثر برجذب سرمايه گذاران به بازار بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه؛ سهامداران بازار بورس .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احسان اذرپیکان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی شاهدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حل مسئله در مدار قرار گیری واحدهاي حراراتي و توليد پراکنده با در نظر گرفتن پاسخ گويي تقاضا و خودروهای الکتریکی در شبکه هوشمند .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی صفاریان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع تجاری اهواز با رویکرد بازیابی اصول حاکم بر معماری اسلامی ایرانی در روح و کالبد بنا .......
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدرضا اعطا
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی بهزادی
تاریخ:
1396/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده عاطفه بهاری زاده
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مایده السادات سالاری پور
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا کیانی
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا کیانی
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم براتی
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مایده السادات سالاری پور
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر حاتمی منفرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی دفاع مشروع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کانادا .......
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا کیانی
تاریخ:
1396/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شطی وحیدیان
تاریخ:
1396/03/08

سوالات متداول