دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 9                   کاربران مهمان: 37
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا افضل
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا افضل
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا افضل
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا افضل
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا افضل
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا افضل
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا کرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ثابتی قهفرخی
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن ریحانی فرد
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شاهین داغری زاده
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرح ناز عسکریان
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرح ناز عسکریان
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرح ناز عسکریان
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرح ناز عسکریان
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرح ناز عسکریان
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهمن توسلی
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طیبه تفت آشیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه هیجان خواهی، ارتباط با همسالان و رشد اخلاقی با وابستگی به اینترنت در دختران نوجوان مدارس متوسطه شهرستان آبادان .......
تاریخ:
1395/12/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه نصرتی
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا مهمدی کرتلایی
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه افتخاری
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا صفار نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی وتدوین سیستم جامع ارزیابی وپاسخگویی سرمایه انسانی در شرکت پتروشیمی فجر .......
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا باصری زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و اولویت بندی فرصتها و چالشهای موثر بر مدیریت منابع انساتی از دیدگاه خبرگان در صنعت پتروشیمی در بیست سال اینده .......
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ظفری
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه اسودزاده
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا کاکاآقازاده مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسايي، اولويت بندي و تأثير توانايي و مسئوليت پذيري اجتماعي شركت بر قصد خريد مجدد مشتريان بانك با تأكيد بر نقش تعديل كننده آگاهي (مورد مطالعه: شعب با .......
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه اسودزاده
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا ملایی زمانی
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرنوش کهن سال
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا ملایی زمانی
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم کورکی نژاد قرایی
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم یاقوت
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر قیطاس
تاریخ:
1395/12/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ترک سربندی
تاریخ:
1395/12/09

سوالات متداول