دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 377                   کاربران مهمان: 465
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هدی برماس
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم الهی فر
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیاوش باران وند
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیاوش باران وند
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زیور نوذرپور
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی یاسین زاده
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ریحانه بورد
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پریسا راکی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
حسن مهروان برای پایان نامه دانشجو شهرزاد پی داودی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سلمان سواعد
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:علی امیری
دانشجو: سلماز گورانی نژاد
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:علی امیری
دانشجو: ستاره سجادی مهر
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه محمدیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی آبشکن های چوگانی نفوذپذیر جهت حفاظت سواحل .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سروش یاحسن
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو محمد پورحمزاوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی مختاری
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو عبدالصمد رییسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیما سبزعلیپور
دانشجو: علیرضا سودانی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیما سبزعلیپور
دانشجو: حبیب جنادله
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امید عناتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شبیه سازی عددی هیدرولیک جریان روی سرریزهای پلکانی -زیگزاگی در سدهای بزرگ .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرضیه چنگیزی مورد تصویب مدیر گروه مهدی فروزانفر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیینِ ضرایبِ بهینهِ کنترل کننده‌ی ساختارِ حلقه فازِ قفل شده مبتنی بر تابعِ مماسی، با استفاده از الگوریتمِ بهینه سازیِ ترکیبیِ ذوبِ فلزات و جستجوی ممن .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: حسن کرمی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: مصطفی کاله
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: مرضیه مرادنژاد
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: سید جلال نژادفاضل
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: علیرضا زیتون
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: بهرام سیاحی زاده
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: ریحانه رشیدی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: عاطفه صالحی کاکش
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: سیدمسلم موسوی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد عالی محمودی مورد تصویب مدیر گروه مهدی فروزانفر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی فنی – اقتصادی تولید همزمان فتوولتائیک/ بادی با سیستم ذخیره کننده انرژی در یک ریزشبکه مستقل همراه با دیزل ژنراتور با استفاده از الگوریتم ازد .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: عزیز عبادی پور
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهلا راکی طهماسبی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: مجید سودانی سادری
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهلا راکی طهماسبی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی فروزانفر
دانشجو: ایمان فتحعلی پور
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی فروزانفر
دانشجو: علی نصیری
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی فروزانفر
دانشجو: نبی نیسی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: علیرضا ناظمی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: حمیدرضا بتوندی
تاریخ:
1397/03/29