دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 168                   کاربران مهمان: 348
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن بگدلی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جمال مبادری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: 1 - بررسی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای نظارت قضایی .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیده منصوره مرتضوی هفشجانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تطبیقی تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران و انگلستان .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین کریمی فرد
دانشجو: فرید سعیدی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: پروین احمدی ارپناهی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعاد نوروزی مورد تصویب مدیر گروه شاپور محمد حسینی(مدیرگروه) قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اصول حاکم بر تابعیت تجاری .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسین دحیماوی مورد تصویب مدیر گروه شاپور محمد حسینی(مدیرگروه) قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأثير تغيير قوانين بر قراردادهاي خصوصي .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اظهار چلداوی مورد تصویب مدیر گروه شاپور محمد حسینی(مدیرگروه) قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی حمایت از زنان باردار در حقوق کیفری و فقه اسلامی .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوالفضل مدهنی مورد تصویب مدیر گروه شاپور محمد حسینی(مدیرگروه) قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش ضمانت نامه های کیفری بر صحت و اعتبار اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدصادق ملک پور مورد تصویب مدیر گروه شاپور محمد حسینی(مدیرگروه) قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حقوق حاكم بر قراردادهاي فروش محصولات پتروشيمي با مطالعه تطبيقي در كنوانسيون بيع بين المللي كالا .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: عین اله بخشی زاده
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: سید عبدالرضا صالحی راد
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: فرخ صادقی پور
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: یاسمین باوی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: فاطمه عچرش
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: فاطمه عچرش
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: فریدون عالی پور
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: منصور دیناروند
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: غزال رضایی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: خیریه بغلانی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: سمیه بهمنی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: امان الله نریمانی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: مهران هاشمی قندعلی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: علی رضا شریعتی اصل
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: راحیل خمیسی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: علیرضا وحیدیانفر
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: مهسا برزگر
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: رضوان باب نادی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: محمد خجسته
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: زهرا غضبانیان
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: مائده خاکپور
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: پرویز بهزادی مکوندی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: غلامرضا هدایت پور
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: حمیدرضا اکیدی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی بروجرد نیا-مدیر کل امور پژوهشی
دانشجو: معصومه علی اکبری
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهنام نوروز پور
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: امیر حسین مکتبی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احسان مکوندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر جریان و بار رسوب کل ورودی به مخزن سد کرخه با استفاده از مدل SWAT .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: شکوه حلاج پور
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: ثریا نصرالهی
تاریخ:
1397/07/25