دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 10                   کاربران مهمان: 28
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: یونس پرهامی نیا
تاریخ:
1397/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: یونس پرهامی نیا
تاریخ:
1397/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود نیک زاد
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:قاسم بخشنده
دانشجو: یونس پرهامی نیا
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمود ایمانی
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین کوچک تندرو
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین کوچک تندرو
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهنام علیزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی دوام بتن مصرفی در سازه های بتنی در منطقه دریایی ماهشهر. .......
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب سیایی مورد تصویب مدیر گروه شاپور محمد حسینی(مدیرگروه) قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش انحراف از مسیر تعیین شده کشتی و تأثیر فورس ماژور بر در مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی .......
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سکینه ترابی مورد تصویب مدیر گروه مریم غلامزاده جفره قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه مولفه های تنظیم هیجان، جسمانی سازی و حساسیت بین فردی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت شهر اهواز. .......
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرح ناز خاکی
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرح ناز خاکی
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیرا قشقایی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کریم بهجتی فر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اناتومی مکان ها وموقعیت جرم زا در حقوق کیفری ایران .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیاوش سواری
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر باقری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و بررسی جریان در نازل ورودی و خروجی مبدل حرارتی پوسته و لوله یک واحد صنعتی .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ایوب مهری دهنو
دانشجو: مراد کمالی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ایوب مهری دهنو
دانشجو: نیما صالحی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هاجر بنی سعید
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم صالحی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیدکیوان مرعشی
دانشجو: حسن نوری نژاد
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرح ناز خاکی مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و تبادلی بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان واحد دریایی و بندری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ) .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیرا قشقایی مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تمایل به لذت خرید، تمایل به آمادگی قبل از خرید، تمایل به خرید آنی و محیط فروشگاه بر خرید آنی با نقش میانجی انگیزش خرید(مورد مطالعه:سیتی سن .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سكينه ترابي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه مولفه های تنظیم هیجان، جسمانی سازی و حساسیت بین فردی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت شهر اهواز. .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ضحی محسنی مجد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن فریبرزی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا سلمانی طرفی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا سلمانی طرفی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ابراهیم آقاجری
دانشجو: ایمان رحیمیان
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو عالیه فرجی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: عالیه فرجی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سلیمه منصوری
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سلیمه منصوری
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو مرضیه نکویی راد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مانی مجدم
دانشجو: عالیه فرجی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مانی مجدم
دانشجو: عالیه فرجی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو بهرام جباری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو ابتسام عبیداوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عظیم قرائتی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوسف مرادی
تاریخ:
1397/01/29