دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 301                   کاربران مهمان: 637
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هنا شریفی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرید منصوری
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرید منصوری
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرید منصوری
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هنا شریفی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب طرفیانی مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت کلی خدمات بر تعهد مشتری با نقش میانجی شهرت شرکت (مورد مطالعه: شعب شرکت سهامی بیمه ایران در شهر اهواز) .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر القاسی مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر وابستگی و اعتماد بین شرکتی بر عملکرد عملیاتی با نقش میانجی یکپارچه سازی کسب وکار الکترونیکی در زنجیره تامین شرکت های گروه توسعه نیشکر .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو منصور عساکره مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی در بانک تجارت استان خوزستان .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ندا استاداسیایی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناصر قزلباش
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عباس حزباوی
دانشجو: سید علی عبایی باقری
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عدنان قاسمی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو راحيل خلجي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه اضطراب جدایی، افسردگی و رشد اجتماعی در کودکان خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهرابه ماكنعلي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه کیفیت خواب ، ادراک حمایت همسر، ترس از زایمان و نگرانی در مورد سلامت فرزند در زنان نخست زا و زنان با سابقه ی بارداری متعدد شهر اهواز .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد ساجدی فر
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دنیا طاهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ایجاد پیوند نانو اسپینل درجا در نسوزهای کوبیدنی پایه منیزیا .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیوا رفیعی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی خواص نسوزهای کوبیدنی پایه سیلیسی در اثر ایجاد پیوند نانو مولایت درجا در کوره های القایی .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد ساجدی فر
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خدیجه درک زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ماهیت قرارداد اجاره رحم و آثار آن در فقه و حقوق مدنی .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نعمت اله جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه خودکارآمدی، موفقیت تحصیلی؛ خطرپذیری و ارتباط عاطفی با همسالان و والدین در دانش آموزان پسر خوابگاهی و غیر خوابگاهی مدارس شبانه روزی متوسطه شهرس .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ابراهیمی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیمین ریاحی قهفرخی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب طرفیانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت کلی خدمات بر تعهد مشتری با نقش میانجی شهرت شرکت (مورد مطالعه: شعب شرکت سهامی بیمه ایران در شهر اهواز) .......
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: فیروزه زندی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: فاطمه شطی وحیدیان
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: محمد مهدی امین احمدی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: روح اله نظری
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: نگین غلامی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: فرنوش شمسی کرانی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: مینا عظیمیان
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: غلامرضا جرجر
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: لیدا کیانپور
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: سمیه بهبهانی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: غلامرضا بابایی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: پریسا عباس زاده قنواتی
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: مینا عدالت
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: ازاده غفاری
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: رحمت اله بارانی شیخرباط
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: سپیده حاجیان
تاریخ:
1396/05/04
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی عصاره (معاونت پژوهش)
دانشجو: مریم البوغبیش
تاریخ:
1396/05/04

سوالات متداول