دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 132                   کاربران مهمان: 235
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
رامین غریبوند برای پایان نامه دانشجو نجمه فرهادی بیرگانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مانی مجدم
دانشجو: زهرا محمدی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهلا محتشمی مهر
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهلا محتشمی مهر
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ممبینی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو سید محمد حسینی نیک کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ازاده مهردوست
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا فدایی مدالی مورد تصویب مدیر گروه مریم غلامزاده جفره قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه ی اضطراب اجتماعی و راهبرد های یادگیری خودگردان با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر اهواز . .......
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو اردلان پرورده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شاپور محمد حسینی(مدیرگروه)
دانشجو: ثریا غلامی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شاپور محمد حسینی(مدیرگروه)
دانشجو: سیدالیاس سیدی احمدی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شاپور محمد حسینی(مدیرگروه)
دانشجو: زهرا نجاتی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شهرام شهروئی
دانشجو: سید امیر مهناپور
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شهرام شهروئی
دانشجو: سجاد محمدی زاده
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شهرام شهروئی
دانشجو: مکی حمودی تبار
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شهرام شهروئی
دانشجو: حمیدرضا طالبی امانیه
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:امین یحیی زاده
دانشجو: اسماعیل محمدی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:امین یحیی زاده
دانشجو: مرتضی نوروزی ده ناشی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی فروزانفر
دانشجو: حدیث باقری بابااحمدی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:امین یحیی زاده
دانشجو: سیدمحسن حسینی نژاد
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی فروزانفر
دانشجو: احمدرضا درافشان
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی فروزانفر
دانشجو: حمید ستاوی
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:امین یحیی زاده
دانشجو: وحید بدری رودکوف
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بتول سراجان
تاریخ:
1396/09/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن عرب زاده
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن عرب زاده
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سارا اقاجری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدل تاب آوری از طریق روش های مقابله ای با استرس و طرحواره ناسازگاراولیه با میانجی گری استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار .......
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: صدیقه رستگار
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو طیبه اجیلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر بخشی 12 هفته تمرین ایروبیک بر ارزیابی فراشناخت بد شکلی بدن،افسردگی و بهزیستی روان شناختی زنان غیر ورزشکار .......
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسا سيار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری، خودگسستگی بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر اهواز .......
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا مطیع مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل موثر بر مزایای مدیریت ارتباط با مشتریان موبایلی از منظر مدل Toe (مورد مطالعه: شعب بانک های دولتی در استان خوزستان) .......
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدامین اعتباری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثرات تعدیل کنندگی فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش فناوری اطلاعات و قصد به اشتراک گذاری دانش .......
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن مهتدی
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فتح اله غلامی
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر لنجانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی میزان آشنایی با وظایف مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد مدیران مدارس ناحیه 3 اهواز .......
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سجاد چوبدارنژاد
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی جلالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و انتخاب مناسب ترین روش کنترل عریان شدگی آسفالت در روسازی شهر اهواز بر اساس مطالعات آزمایشگاهی .......
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جلال حسامی
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد امین فرمانیه
تاریخ:
1396/09/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهنوش باقری
تاریخ:
1396/09/03

سوالات متداول