دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 159                   کاربران مهمان: 363
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رامش فیروزی میاردان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی و دیجیتالی در رفتار مشتری (مورد مطالعه،تامین اجتماعی اهواز) .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: باقر بختیاری فر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: باقر بختیاری فر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: باقر بختیاری فر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: باقر بختیاری فر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:قاسم بخشنده
دانشجو: مهتاب دوستی خواه
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:قاسم بخشنده
دانشجو: سروش عبدالهی زاده
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:قاسم بخشنده
دانشجو: میثم بچاری فیاضی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:قاسم بخشنده
دانشجو: محمد علی پارسافرد
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا کریمیان مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تعامل مشتری بر وابستگی به شبکه های اجتماعی بر مبنای نقش میانجی ایجاد ارزش مشتری .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی زینوند مقدم
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی زینوند مقدم
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی زینوند مقدم
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ماجد پورمنصوری
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ماجد پورمنصوری
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا کریمیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تعامل مشتری بر وابستگی به شبکه های اجتماعی بر مبنای نقش میانجی ایجاد ارزش مشتری .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکرم شیخی نصب
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا قاسمی قاسموند مورد تصویب مدیر گروه علیرضا مسجدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی استهلاک انرژی سرریزهای زیگزاگی و کلیدپیانویی (با پلان خطی و غیر خطی) جهت تعیین هندسه مناسب به کمک مدل فیزیکی .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا قاسمی قاسموند مورد تصویب مدیر گروه علیرضا مسجدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی استهلاک انرژی سرریزهای زیگزاگی و کلیدپیانویی (با پلان خطی و غیر خطی) جهت تعیین هندسه مناسب به کمک مدل فیزیکی .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: باقر بختیاری فر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: باقر بختیاری فر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شاپور محمد حسینی(مدیرگروه)
دانشجو: مرضیه مرادی قهدریجانی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شاپور محمد حسینی(مدیرگروه)
دانشجو: فایزه مکوندی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شاپور محمد حسینی(مدیرگروه)
دانشجو: محسن یدالهی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:شاپور محمد حسینی(مدیرگروه)
دانشجو: محمدرضا فرجادی پور
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا قاسمی قاسموند مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی استهلاک انرژی سرریزهای زیگزاگی و کلیدپیانویی (با پلان خطی و غیر خطی) جهت تعیین هندسه مناسب به کمک مدل فیزیکی .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هاجر بنی سعید
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا قاسمی قاسموند مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی استهلاک انرژی سرریزهای زیگزاگی و کلیدپیانویی (با پلان خطی و غیر خطی) جهت تعیین هندسه مناسب به کمک مدل فیزیکی .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو نویده چحیلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: طیبه غرغاوی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: الهه مهرگان زاده
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: لیلا سعدی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:پیمان عطایی
دانشجو: علی اکبر عالی پور
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: ملیحه طالبی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: نعیمه خنیفر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: طاهره موسوی نسب
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: ملیحه طالبی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: نعیمه خنیفر
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز عسگری(رییس دانشکده)
دانشجو: طاهره موسوی نسب
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:بهنام مکوندی
دانشجو: نعیمه خنیفر
تاریخ:
1397/10/27