دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 189                   کاربران مهمان: 393
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدامین کلانترهرمزی
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدامین کلانترهرمزی
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم علی محمدی
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسا پارسازاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استخراج پروتئین از جلبک قهوه ای و بررسی خصوصیات عملکردی آن .......
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پریسا عباس زاده قنواتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استخراج پلی ساکرید از جلبک قهوه ای و بررسی خصوصیات عملکردی آن .......
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منا نورالدین موسی
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهروز حسن خانی
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پرهام سلیمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه يك چارچوب معماري سازماني بر پایه peaf با استفاده از داده کاوی و فرایند کاوی .......
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خشایار گنجعلی
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خشایار گنجعلی
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حبیب الله میرزایی مورد تصویب مدیر گروه شهرام شهروئی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری استوانه از جنس مواد مدرج تابعی به روش بدون المان .......
تاریخ:
1395/11/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهاره درویشی مورد تصویب مدیر گروه قاسم بخشنده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقشه راه جهت انتقال به صنعت نفت پایدار .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهاره درویشی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقشه راه جهت انتقال به صنعت نفت پایدار .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احسان میمندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر قوم گرایی بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی خصومت ، موقعیت اجتماعی و اعتماد به نفس مصرف کننده «مورد مطالعه: فروشگاههای لوازم خانگی شهر .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده فاطمه سید صالحی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد کلانترپور دزفولی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جهانگیر جهان کهن
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر شهنی امیرخان
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: معصومه حسین پور
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: قاسم نوذری صالح بابری
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد تقی فروردین
دانشجو: ازاده عشق ترکی فروشانی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد تقی فروردین
دانشجو: فروغ موتورچی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد تقی فروردین
دانشجو: آرزو مرادی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد تقی فروردین
دانشجو: پریسا اقبالی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد تقی فروردین
دانشجو: لیلا قنواتی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد تقی فروردین
دانشجو: نرگس شادبخت
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: قاسم نوذری صالح بابری
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صمد تراب
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: قاسم نوذری صالح بابری
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کیارش حسین زاده مالکی مورد تصویب مدیر گروه مهدی سلطانی حویزه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ارقام گندم دوروم به تنش گرما با استفاده از مارکر مولکولی SSR .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نوال علی پور نعمتی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نوال علی پور نعمتی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو كيارش حسين زاده مالكي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ارقام گندم دوروم به تنش گرما با استفاده از مارکر مولکولی SSR .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا حیدرئی
دانشجو: آتوسا سینایی فرد
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا حیدرئی
دانشجو: سهیلا امامی زاده
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه خداپرست مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا نوری مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استفاده از سیستم اعداد مانده ای افزونه در شبکه های حسگر بی سیم جهت ارتقا کارایی شبکه در مصرف انرژی و انتقال امن .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی دشت بزرگی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا نوری مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک روش کنترل خطا کارا در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از سیستم اعداد مانده ای افزونه .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیدا سلطانی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا نوری مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک الگوریتم مسیریابی کارا در شبکه های بین خودرویی مبتنی بر سلول بندی پویا در محیطهای شهری .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهاره حسین زاده مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا نوری مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک روش مسیریابی کارا بدون پیام راهنما با محدود کردن منطقه جستجو در محیط های شهری در شبکه های بین خودرویی .......
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیدا سلطانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک الگوریتم مسیریابی کارا در شبکه های بین خودرویی مبتنی بر سلول بندی پویا در محیطهای شهری .......
تاریخ:
1395/10/30

سوالات متداول